Adviezen

Bandenhandleiding

-1-

EVOLUTIE VAN DE MARKERING VAN VRACHTWAGENBANDEN SINDS JUNI 2012

De MICHELIN-banden krijgen, al naargelang ze worden vernieuwd, een nieuwe markering waardoor het lezen van de informatie op het product wordt vereenvoudigd.

Deze nieuwe markering is georganiseerd in drie zones:

 • Het merk MICHELIN: staat garant voor de authenticiteit van het product.
 • Het gamma van de band: de identificatie van uw gebruik.
 • De afmeting en de positie van de band: de positionering op het voertuig.

Dankzij de markering wordt het product gemakkelijker herkend en wordt het gebruik ervan gemakkelijker begrepen. De indicatie van de positie op de as vergemakkelijkt de manipulatie ervan in de werkplaatsen.

Hernieuwde banden hebben ook deze nieuwe markering gekregen al naargelang ze worden vervangen.

De benamingen van de Michelin-banden

Momenteel worden de MICHELIN-banden volgens het volgende principe benoemd:

appellation1

Deze benamingen evolueren naar een nieuwe versie waardoor de gebruiksomgeving van het product kan worden geïdentificeerd: deze benamingen verschijnen al naar gelang de producten worden vervangen, zoals in het geval van de vervanging van een band MICHELIN XTE 2 door een band MICHELIN X® MULTI™ T :

appellation2

In sommige gevallen omvatten de namen van de producten eveneens een optie die een bijkomend voordeel uitdrukt van het product om te beantwoorden aan de specifieke verwachtingen van de transporteur. Bijvoorbeeld:

appellation3

* dit product bestaat niet. De informatie wordt uitsluitend als voorbeeld gegeven.

DE OPTIES 
ENERGY™: brandstofbesparing 
GRIP : wegligging in alle seizoenen
WINTER : winterse omstandigheden 
ICEGRIP : grip op ijzel 
HD : versterkt karkas 
HL : zware ladingen 
Deze lijst kan mogelijk evolueren.

De punten overlopen

 • Locatie van de slijtage-indicator
 • PICTO illustreert het gamma
 • LOGO van het gamma
 • DOT stemt overeen met de fabriekscode en met de fabricagedatum van de band (week + jaar)
 • Regroovable : Herprofileerbare band
 • Weergave van de afmeting :
  Sectie van de band in mm
  Serie: Verhouding hoogte/sectie x 100
  R : Radiaalstructuur
  Binnendiameter
 • Laadindexen en snelheidscode
  Locatie van enkel punt volgens afmeting
 • Silhouet dat de positie van de band weergeeft
 • Tubeless : montage zonder luchtkamer
 • Letter die de positie van de band weergeeft
 • Logo van het merk MICHELIN
 • Homologatiecode Europa
 • Markering M + S, gebruikscategorie

Snelheidscodes

SNELHEIDSCODES Snelheid in km/u
D 65
E 70
F 80
G 90
SNELHEIDSCODES Snelheid in km/u
J 100
K 110
L 120
M 130
SNELHEIDSCODES Snelheid in km/u
N 140
P 150
Q 160
R 170

Laadindexen

INDEXEN Belasting in kg
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
INDEXEN Belasting in kg
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
INDEXEN Belasting in kg
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3350
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
INDEXEN Belasting in kg
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
 

Risico op overbelasting 

Het gebruik van de band boven de nominale belasting die vermeld staat op de band kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de structuur van de band, wat uiteindelijk later aanleiding kan geven tot een plotse lekke band.

Banden voor een vrachtwagen kiezen: een belangrijke stap

Michelin pour Poids Lourd biedt een ruime keuze en past de banden aan de verschillende types voertuigen, trajecten en transporten aan. Michelin helpt u bij de keuze en installatie ervan, met inachtneming van de wetgeving en de technische voorschriften.

Waarschuwingen en gebruiksvoorzorgen

Respecteer de wetgeving die van kracht is in uw land en de uitrusting die wordt voorgeschreven door de constructeurs van voertuigen en door de fabrikanten: afmeting, laadindex, snelheidscode, structuur, ... In geval van wijziging van de oorspronkelijke uitrusting, controleer de regelgeving die van kracht is in het land. IN sommige landen moet voor een aldus gewijzigd voertuig een administratieve vergunning worden verkregen.

Neem de verschillende omstandigheden in acht waarin u uw voertuig gebruikt. Hou rekening met uw eigen verwachtingen (lange trajecten, transport tijdens de winter, extreme omstandigheden, ...) om de meest geschikte band te vinden.

Laat een tweedehands- of versleten band controleren door een professional alvorens u hem laat monteren, en dit om de veiligheid te waarborgen en de van kracht zijnde regelgeving in acht te nemen.

Op eenzelfde as is het aanbevolen banden te monteren die een vergelijkbare slijtage vertonen. Sommige wetgevingen leggen een maximaal verschil op. Afhankelijk van het land is het ofwel verplicht ofwel sterk aanbevolen banden met eenzelfde profielpatroon op eenzelfde as te monteren.

Gebruik banden nooit buiten de technische karakteristieken waarvoor ze zijn gehomologeerd. Sommige overmatige of abnormale geometrische instellingen van het voertuig kunnen een impact hebben op de prestaties van de vrachtwagenband.

Een verkeerd gebruik of een verkeerde keuze van vrachtwagenbanden kan ook bijdragen aan een vroegtijdige metaalmoeheid van bepaalde mechanische onderdelen.

De juiste "vrachtwagenband" kiezen in 3 stappen

Er bestaan drie belangrijke types assen voor vrachtwagens: stuuras, motoras en draagas.

Essieux

Om in alle veiligheid te rijden en uw rentabiliteit te optimaliseren, dient u bepaalde keuzecriteria in acht te nemen.

er zijn 3 stappen die u dient te volgen:

Het juiste gebruik van uw band definiëren

Maak uw keuze uit de 6 bandengamma's MICHELIN voor vrachtwagens. Elk gamma beantwoordt aan verschillende noden en gebruiken van de transporteurs. 

De juiste afmeting van uw band bepalen

 De maximale belasting van een as wordt opgegeven door de constructeur van het voertuig en is in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving. Het feit dat u een as voorziet van banden die een hogere belasting aankunnen houdt niet in dat u gemachtigd bent de door de constructeur gehomologeerde belasting te overschrijden.

 Elke afmeting van een vrachtwagenband stemt overeen met een aangepast wiel of aangepaste wielen (breedte van de velg): raadpleeg de "Standart Manuel" van de ETRTO en/of de aanbevelingen van de constructeur.

 Monteer nooit een band op een niet gehomologeerde velg: risico op beschadiging van het wiel en/of de band, op niet optimale wegligging, op abnormale werking van het karkas, wat een nadelige impact kan hebben op de veiligheid, op he tgedrag, op de grip en op de levensduur van de vrachtwagenband.

Het juiste bandenprofiel kiezen

Respecteer de regels om het profiel van de vrachtwagenbanden te kiezen in functie van de positie van de as op het voertuig.

 Voor een stuuras, dient u:

 • uitsluitend de profielen "F" of "Z" te gebruiken
 • mag u nooit het profiel "T" gebruiken*

 Voor een motoras dient u de profielen "D" te gebruiken
 Voor een draagas dient u de profielen "T" te gebruiken

* Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade tijdens het transport wanneer haar voorschriften niet worden nageleefd.

Essieux-camion

*Deze buitenbanden zijn speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt op een draagas en zijn noch ontworpen, noch voorzien om te worden gemonteerd op stuurassen van motorvoertuigen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade tijdens het transport wanneer haar voorschriften niet worden nageleefd.

Voor een stuuras dient u:
 Uitsluitend de profielen "F" of "Z" te gebruiken. Dit zijn profielen die speciaal ontworpen en geproduceerd worden om te beantwoorden aan de specifieke transportverplichtingen voor stuurassen van motorvoertuigen: dynamische belasting, hoeken van de geometrie van de assen, hoog kilometerrendement, enz.

Voor een motoras dient u:
 Uitsluitend de profielen "D" of "Z" te gebruiken. De profielen "D" zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke vereisten van motorassen: transmissie van motorkoppel en remmen, montage in paren, belasting van de belangrijkste as van de wegcombinatie, enz. Banden met een profiel "Z" kunnen ook geplaatst worden op motorassen maar de resultaten om te beantwoorden aan de vereisten van deze as zullen optimaal zijn met banden met een profiel "D". In bepaalde gebruiksomstandigheden zijn profielen "Z" ook optimaal om te worden gebruikt op de rijas: bijvoorbeeld bij gebruik in de stad.

Voor een draagas dient u:
 Uitsluitend de profielen "T" of "Z" te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke vereisten van draagassen: statische en dynamische ladingen, het wegglijden, hoge kilometerrendementen op de centrale assen, enz. De banden met een profiel "T" hebben laad- en snelheidsindexen die aangepast zijn aan getrokken voertuigen (aanhangwagen of semi-aanhangwagen). Bij het monteren van banden met profiel "T", controleer of de laad- en snelheidsindex in overeenstemming is met de noden van de as. Banden met een profiel "T" van MICHELIN in Europa zijn voorzien van een markering "FRT" (Free Rolling Tyre), die genormaliseerd is door ETRTO. Gebruik dus nooit banden met een profiel "T" op stuur- of motorassen.

De markering FRT :
 De markering FRT is opgenomen in het reglement 54 "Markering 3.1.15". De vermelding "FRT" betreft banden die speciaal ontworpen zijn voor draagassen (banden voor getrokken assen). Dit reglement geldt voor alle nieuwe banden die gebruikt worden op Europees grondgebied: dit wil zeggen dat banden met de markering FRT enkel gehomologeerd zijn om te worden gemonteerd op draagassen en niet voor andere types assen. Michelin past ook de markering FRT toe op de MICHELIN Remix-banden. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade tijdens het transport wanneer haar voorschriften niet worden nageleefd.

DE KARKAS GEEFT ONDERSTEUNING

DE KARKAS GEEFT ONDERSTEUNING

DE ABSORBERENDE ZIJKANT

DE ABSORBERENDE ZIJKANT

DE OVERDRACHT DOOR DE HIEL VAN DE BAND

DE OVERDRACHT DOOR DE HIEL VAN DE BAND

DE PLAKKEN OP HET LOOPVLAK STUREN

DE PLAKKEN OP HET LOOPVLAK STUREN

HET RUBBER IS SLIJTAGE BESTENDIG

HET RUBBER IS SLIJTAGE BESTENDIG

De krachten die een belemmering vormen tijdens het rijden

Om zich te verplaatsen, is er energie nodig. Om het brandstofverbruik te verminderen, is het noodzakelijk om de impact van de tegenwerkende krachten bij het verplaatsen van voertuigen de verminderen (de zwaartekracht die gekoppeld is aan het gewicht van het voertuig, de luchtweerstand, de mechanische wrijvingen). De rolweerstand van banden, die vaak onderschat wordt, is evenwel verantwoordelijk voor één derde van het brandstofverbruik.

Aerodynamische luchtweerstand, zwaartekracht en inertie

resistance_01

Mechanische wrijvingen en motorrendement

resistance_02

Weerstand van de banden

resistance_03

Het wiel, een veiligheidsfactor

Het wiel is een waar vieligheidsorgaan van het voertuig omdat het:

 • samen met de band de luchtdichtheid verzekert
 • de lading draagt
 • toelaat brandstof te besparen
 • het vermogen overbrengt
 • helpt bij het verspreiden van de warmte
 • een winst inzake gewicht mogelijk maakt
 • bijdraagt aan de esthetiek van het voertuig
roue2

Raadpleeg de velg- en wielfabrikanten om u ervan te vergewissen dat de velg en eht wiel voldoende sterk zijn voor het beoogde gebruik. *

* source ETRTO

Vermeldingen op het wiel

Innovations_Roue_a_Valve_V0R3_decoupe_01

Wiel met beschermde ventielpositie

Om te voorkomen dat het ventiel wordt beschadigd (wanneer een voorwerp binnendringt in het wiel), schrijft Michelin het gebruik voor van wielen met beschermde ventielpositie (ALV-wiel).

Het ventiel bevindt zich aan de buitenkant van de schijf.

Roue ALV

 Het ventiel is in veiligheid.

Klassiek wiel

 Gevaar wanneer een steen komt vast te zitten tussen de schijf en de remsteun

roue_alv
roue_classique_ilv

Omkeerbaar wiel

Het omkeerbaar wiel voor opleggers en aanhangwagens, dat voorzien is van een dubbel uitlaatventiel, maakt het indien nodig om het geheel wiel / band om te keren.

Omkeerbaar wiel (REV)

roue_reversible

X-One wiel

De gemonteerde combinatie wiel + X-One band maakt een extra belasting tot 130 kg mogelijk en vermindert het brandstofverbruikt met 1,5%

Dubbele wielen

X ONE wiel

Roues-jumelees
Roue-X-One

Dubbele wielen (schema)

2 wielen 22.5 x 9.00 voor band 315/70 R 22.5

2 wielen 22.5 x 7.50 voor band 275/70 R 22.5

X-One wielen (schema)

1 wiel 22.5 x 17.00 voor band 495/45 R 22.5

1 wiel 22.5 x 15.00 voor band 455/45 R 22.5

Montage van het wiel

Innovations_Roue_a_Valve
 • Gebruik de bevestigingselementen die voorzien worden door de constructeur (assen, moeren, ...)
 • Respecteer het aanhaalkoppel dat wordt aanbevolen door de constructeur van het voertuig of van de as (SR)
 • Respecteer de aanhaalvolgorde van bovenstaand schema
 • Het aanhalen moet worden voltooid met behulp van de dynamometrische sleutel of zoniet met gereedschap dat wordt aangeleverd door de constructeur van het voertuig
 • De slagmoersleutel kan ook worden gebruikt voor het aanhalen op voorwaarde dat een dopsleutel wordt gebruikt
 • Controleer verplicht het aanhaalkoppel van de moeren na 50 km en vervolgens opnieuw telkens na 100 km