Adviezen

Juridische handleiding

-1-

Montage van nieuwe banden

Alle assen:

 • Voertuigen in dienst gesteld vanaf 1 januari 2004 moeten voorzien zijn van banden met een E-homologatienummer.
 • Vanaf 1 januari 2006 verkochte en gemonteerde vernieuwde banden moeten voldoen aan het Europese reglement 109 en zijn voorzien van het gelijknamige goedkeuringsteken 109 R.

Stuuras:

 • Banden dienen dezelfde afmeting, snelheids- en belastingsindex te hebben.
 • Er mag geen combinatie gemaakt worden van een nieuwe en een vernieuwde band.

Overige assen:

 • Banden dienen dezelfde afmeting op één as te hebben.
 • Er is geen symmetrie vereist in snelheids- en belastingsindex, op voorwaarde dat deze minimaal overeenkomen met de asbelas¬ting en de snelheid van het voertuig.
 • Een combinatie van M+S en niet-M+S banden op dezelfde as is niet toegestaan, behalve bij dubbele montage wanneer de verdeling symmetrisch is (2 M+S binnenkant + 2 niet-M+S banden buitenkant of omgekeerd).

Welke banden mogen niet op eenzelfde as worden gemonteerd?

Het is verboden op eenzelfde as, met enkele of dubbele wielen, banden voor vrachtwagens te monteren:

 • van verschillende merken,
 • van verschillende afmetingen,
 • van verschillende gebruikscategorieën wegbanden, speciale banden of sneeuwbanden (met markering M+S). Het is de gebruikscategorie die belangrijk is en niet het profiel van de band (de tekening),
 • met verschillende structuren (radiaal of diagonaal),
 • met verschillende snelheidsindexen,
 • met verschillende laadindexen.

Voor een montage in alle veiligheid

Het is mogelijk banden met verschillende profielen op eenzelfde as te monteren, op voorwaarde dat ze:

 • van hetzelfde merk zijn,
 • dezelfde afmeting hebben,
 • dezelfde structuur hebben,
 • tot dezelfde gebruikscategorie behoren,
 • eenzelfde snelheidscode hebben,
 • en identieke laadindexen hebben.

Michelin raadt u aan op eenzelfde as banden met een identiek profiel te monteren, of banden met eenzelfde profiel te koppelen.

PROFIELDIEPTE

Voertuigen die zich buiten het eigen land begeven, dienen te voldoen aan de wetgeving van het betreffende land.

Alle assen:

 • De profieldiepte in de hoofdgroeven van de band (daar waar de slijtagegraad-indicatoren zich bevinden) moet minimaal 1,6 mm diep zijn, gemeten over ¾ van de loopvlakbreedte.
 • Banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas van de band zichtbaar is.

Michelin voorziet al zijn banden van slijtagegraad-indicatoren in de profielgroeven waarmee de slijtage eenvoudig en snel gecontroleerd kan worden.

De controle van de slijtage

De controle van de slijtage moet altijd op verschillende punten van de band worden uitgevoerd.

De controle kan gebeuren door middel van een dieptemaat of via de slijtageindicatoren van het rolvlak, die op de zijkant weergegeven worden door middel van een symbool, wanneer deze aanwezig zijn.

Wanneer de wettelijke of technische slijtagelimiet is bereikt, moet de band worden verwijderd en vervangen.

Raadpleeg een professional in geval van abnormale slijtage of een verschil in slijtage van de banden op eenzelfde as.

De montage van geherprofileerde banden

Voertuigen die zich buiten het eigen land begeven, dienen te voldoen aan de wetgeving van het betreffende land.

De Europese regels

In bijna alle landen schrijft de wetgever voor dat een bedrijfswagen­band geherprofileerd kan worden wanneer deze de aanduiding << Regroovable>> heeft of op de zijwand is voorzien van het symbool U. Er wordt ook voorgeschreven dat de herprofilering moet worden uitgevoerd door een vakman die de instructies van de fabrikant juist opvolgt.

Voor wat betreft de slijtage bij demontage schrijven alle landen voor dat geen enkele kunststof- of metaaldraad zichtbaar mag zijn aan de oppervlakte of op de profielbodem en dat het profiel zichtbaar moet zijn over het gehele loopvlak.

In Nederland is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van geheprofileerde banden of de inzet ervan.

Voor een optimale veiligheid adviseert Michelin om geherprofileerde banden op trek- en draagassen te monteren.

Het monteren van hernieuwde banden

Voor de Benelux is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van vernieuwde banden of de inzet ervan.

ADVIES VAN MICHELIN

MICHELIN Remix banden zijn ontworpen en geproduceerd voor gebruik op aangedreven assen en trailerassen.
Het monteren van MICHELIN Remix banden op de eerste stuuras van trekkende voertuigen raden wij af.

Reparatie van de banden

Elke band heeft tijdens zijn levensduur te maken met talloze zware omstandigheden en kan op verschillende manieren beschadigd raken.

Het is gevaarlijk om niets te doen als een band beschadigd is. MICHELIN bedrijfswagenbanden kunnen in sommige gevallen worden gerepareerd: dit is in het ontwerp geïntegreerd.

Niet alle schade kan echter worden gerepareerd.

Het repareren van een band moet altijd worden gedaan door opge¬leide, gekwalificeerde professionals. De reparateur is steeds als enige verantwoordelijk voor de relevantie en kwaliteit van de interventie aan de band.

De reparatie wordt systematisch voorafgegaan door demontage van de band en een nauwkeurige inspectie van de binnen- en buitenkant door de professional.

De levensduur van de producten

Banden bestaan uit verschillende soorten materialen en onderdelen, waarvan de eigenschappen in de loop der tijd veranderen. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de opslagomstandigheden - (temperatuur, luchtvochtigheid, positie enz.) en de gebruiksomstandigheden (belasting, snelheid, bandenspanning, staat van de wielen enz.), waarmee de band in aanraking komt.

Aangezien deze verouderingsfactoren variabel en moeilijk meetbaar zijn, raadt Michelin gebruikers aan om niet alleen zelf een regelmatige controle van de banden uit te voeren, maar deze ook geregeld te laten inspecteren door een gekwalificeerde professional. Deze zal vaststel¬len of de band nog kan worden gebruikt.

Als er 5 jaar verstreken zijn na de datum van ingebruikname, of 8 jaar na de productiedatum van de band, moet deze inspectie minstens 1 keer per jaar worden uitgevoerd.

Winterwetgeving

Download hier de laatst gekende Europese winterwetgeving opgedeeld per land.

EU Winter Regulations (pdf)

De E2-markering

De banden die door Michelin worden gefabriceerd, zijn speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke rijvoorwaarden in de geografische zones waar ze bestemd zijn te worden verkocht en gebruikt. Voor Europa moeten de MICHELIN-banden de E2-markering dragen, die betekent dat ze aangepast zijn aan de Europese rijvoorwaarden in de volgende landen:

Albanië

Duitsland

Andorra

Oostenrijk

Wit-Rusland

België

Bosnië-Herzegovina

Kroatië

Denemarken

Spanje

Estland

Faeröer-eilanden

Finland

Frankrijk

Georgië

Griekenland

Groenland

Hongarije

Ierland

IJsland

Italië

Kazachstan

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Macedonië

Republiek Moldavië

Monaco

Noorwegen

Nederland

Polen

Portugal

Roemenië

Verenigd Koninkrijk

Rusland

San Marino

Slowakije

Slovenië

Zweden

Zwitserland

Republiek Tsjechië

Oekraïne

Vatikaanstad

Joegoslavië

De FRT-markering

De vermelding "FRT" (opgenomen in het reglement 54 "Markering 3.1.15") geldt voor banden die specifiek ontworpen zijn voor draagassen (banden voor trekassen).

Dit reglement is van toepassing op alle nieuwe banden die gebruikt worden op Europees grondgebied: dit wil zeggen dat banden met een FRT-markering, enkel gehomologeerd zijn om te worden gemonteerd op draagassen en niet gemonteerd mogen worden op andere soorten assen.

Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade als gevolg van het rijden dat niet in overeenstemming is met haar voorschriften.

De herprofilering

Principales règlementations européennes

Land Beperking inzake het monteren van geherprofileerde banden Behandeling van het loopvlak in functie van de slijtage (buiten gebruik tijdens de winter)
Minimale diepte Opmerkingen
DUITSLAND Verboden op stuurassen van autocars die
een snelheid halen van 100 km/u
1,6 mm  
OOSTENRIJK Verboden op alle stuurassen
 van alle vrachtwagens
2 mm  
BELGIË Geen 1,6 mm  
BULGARIJE Verboden op alle stuurassen
 van alle vrachtwagens
1,6 mm  
KROATIË Geen 1,6 mm  
DENEMARKEN Geen 1 mm  
SPANJE Geen nihil  
ESTLAND Geen 1,6 mm  
FINLAND Geen 1,6 mm  
FRANKRIJK Geen 1 mm  
GRIEKENLAND Geen 2 mm  
HONGARIJE Verboden op enkele
 assen van autocars en autobussen
5 mm voor autocar en autobus met banden
 met een diameter van > 750 mm
 3 mm voor de overige autocars en autobussen
 1,6 mm voor de overige voertuigen
 
ITALIË Geen 1,6 mm  
LETLAND Geen 1,6 mm  
LITOUWEN Geen 1 mm  
LUXEMBURG Geen 1 mm voor getrokken voertuigen
 1,6 mm voor motorvoertuigen
 
NOORWEGEN Geen 1,6 mm  
NEDERLAND Geen nihil  
POLEN Verboden op de enkele assen
 van autocars die een snelheid halen
 van 100 km/u
3 mm voor autocars die
 een snelheid halen van 100 km/u
 1,6 mm voor de overige voertuigen
 
PORTUGAL Geen    
ROEMENIË Geen 1,6 mm  
RUSLAND Verboden op alle stuurassen
 van alle vrachtwagens
2 mm voor autocars en autobussen
 1 mm voor de overige vrachtwagens
 
SERVIË Geen 2 mm  
SLOWAKIJE Geen 1,6 mm  
SLOVENIË Geen 1,6 mm  
ZWEDEN Geen 1,6 mm Dubbele buitenbanden. Geen minimale diepte
 behalve tijdens de winter.
ZWITSERLAND Geen 1,6 mm  
TSJECHIË Verboden op de stuurassen
 van autocars en autobussen
1,6 mm  
TURKIJE Geen 1,6 mm  
VERENIGD
 KONINKRIJK
Geen 1 mm  
OEKRAÏNE Verboden op alle stuurassen
 van alle vrachtwagens
2 mm voor autocars en autobussen
 1 mm voor de overige vrachtwagens