Adviezen

Veiligheidsgids

-1-

De functies van de band

De eraan verbonden risico's

De lading aankunnen Bepaald door de kenmerken
van het voertuig: lading op de as
Een te kleine band waarop een lading rust gaat opwarmen. Dit kan leiden tot een snelle slijtage van de band en zelfs tot een klapband. De contactdruk op de bodem zal niet optimaal zijn, wat een nadelig impact gaat hebben op het weggedrag en de wegligging: sturing, trekkracht en remvermogen. De hernieuwing kan een oplossing zijn. De levensduur zal worden ingekort.
De snelheid aankunnen Bepaald door de kenmerken van het voertuig:
maximale snelheid van het voertuig
Een te kleine band waar snel mee wordt gereden, gaat opwarmen. Dit kan leiden tot een snelle slijtage van de band en zelfs tot een klapband. De hernieuwing kan een oplossing zijn. De levensduur zal worden ingekort.
Rijden op verschillende soorten bodem In functie van het vakgebied en van het gebruik Een band die niet is aangepast aan de positie of aan het gebruik kan:
- opwarmen: geldt voor een band voor gemengd gebruik die gebruikt zou worden op lange trajecten op autosnelwegen.
- slijten: geldt voor het loopvlak van een band voor gebruik op de weg die gebruikt zou worden op niet verharde wegen.
In dit laatste geval moet een band, die diepe inkepingen vertoont, onderzocht worden door een specialist om te bepalen of er verder mee kan worden gereden, moet hij hersteld worden of moet hij verwijderd worden. Er dient te worden opgemerkt dat, wanneer de metalen lagen aan de open lucht worden blootgesteld, dit aanleiding kan geven tot roestvorming ervan: een band die een dergelijke schade vertoont, wordt geacht niet meer in overeenstemming te zijn met de Wegcode. Dergelijke schade kan leiden tot een snelle slijtage van de band en zelfs tot een klapband. De hernieuwing kan een oplossing zijn. De levensduur zal worden ingekort
Het voertuig besturen In functie van het vakgebied en van het gebruik Een band die op de stuuras is gemonteerd en die niet is aangepast aan de positie of aan het gebruik kan, afhankelijk van het soort wegdek en van de snelheid, een minder nauwkeurig stuurgedrag vertonen. Dit kan een nadelige impact hebben op de perfecte beheersing van het voertuig.
Het voertuig besturen Door de bestuurder te informeren
over de staat van het wegdek
De banden op de stuuras zijn het eerste contactpunt met het wegdek. De banden die bestemd zijn om op deze as te worden gemonteerd, moeten op geleidelijke manier de informatie doorgeven over de staat van het wegdek: bijvoorbeeld als een tijdelijke vermindering van de grip. Het is mogelijk dat een band, die niet voorzien is om op deze as te worden gemonteerd, minder geleidelijk informatie over de evolutie van het wegdek doorgeeft of bepaalde informatie wegfiltert.
Het rijcomfort
verzekeren
Specifiek kenmerk
van de banden voor stuurassen: aangepast profiel en uniformiteit
De stuuras is bijzonder gevoelig voor de uniformiteit van de banden: link met het stuurwiel, positie in de buurt van de bestuurder, enz. De banden die bestemd zijn om op deze as te worden gemonteerd, zijn speciaal ontwikkeld om aan dit criterium te beantwoorden en hebben ook aangepaste profielen om deze functie optimaal te vervullen. Een band die niet voorzien is om op de stuuras te worden gemonteerd, zal minder aan deze functie beantwoorden en kan er ook voor zorgen dat het uitbalanceringsgewicht van het geheel hoger wordt.
Het koppel
overbrengen
Reminstallatie: hangt af van
de remsystemen van het voertuig.
Bij noodremmanoeuvers wordt
veel gevergd van de stuuras.
Het remmen met vertragingssysteem
wordt verzorgd door de motoras
Wanneer er bruusk wordt geremd, wordt een grote kracht uitgeoefend op de stuuras: de banden op deze as spelen dus een essentiële rol bij de remafstand van het voertuig.
Een niet voor de stuuras voorziene band kan minder goede remprestaties vertonen wanneer hij op deze as wordt gemonteerd.
Wanneer geremd wordt met vertragingssystemen wordt veel gevergd van de banden op de motoras, zowel op het niveau van de profielen als van het karkas: een niet aangepaste band zal minder doeltreffend zijn om het remkoppel over te brengen en de levensduur zal korter worden.
Het koppel
overbrengen
Motor: hangt af van het vermogen
en van het koppel van het voertuig
De versnelling van het voertuig wordt enkel door de banden op de motoras overgebracht naar de bodem: een niet aangepaste band zal minder doeltreffend zijn om het motorkoppel over te brengen en de levensduur zal korter worden.
Langer meegaan om de kosten
te verminderen
in verhouding tot het kilometragerendement De banden moeten aangepast zijn aan de as en aan het gebruik van het voertuig: een niet aan de as aangepast profiel of een niet aan het gebruik aangepast gamma zal geen kilometrageprestaties leveren die in overeenstemming zijn met het potentieel van de band.
Langer meegaan om de kosten
te verminderen
in verhouding tot het brandstofverbruik
van het voertuig
De banden van een vrachtwagen hebben een grote invloed op het brandstofverbruik van het voertuig. De keuze van het gamma en van het profiel zal dus een invloed hebben op het brandstofverbruik. Voor bepaalde gebruiksdoeleinden is het mogelijk het brandstofverbruik te optimaliseren door banden met een lage rolweerstand te gebruiken.
De rolweerstand van banden vermindert al naargelang ze afslijten: het vervangen van een band vooraleer hij volledig versleten is* leidt tot een verlies aan besparingspotentieel op de brandstof.

*Het volledige slijtageniveau van een band hangt af van lokale wetgevingen. Afgezien van de wetgeving en afgezien van winterperiodes, rij nooit met banden waarvan de resterende profielhoogte minder bedraagt dan 1 mm na herprofilering.

De risico's die verbonden zijn aan de stuuras en die aanleiding kunnen geven tot minder grip, minder sturing of tot een snelle slijtage van de band, en zelfs tot een klapband, kunnen aanleiding geven tot verlies van controle over het voertuig.