Producten

Het Michelin-karkas

-1-

In uw beroep kan u niets over het hoofd zien. MICHELIN staat u hierin bij. Ontwerp, productiekwaliteit en betrouwbaarheid; het MICHELIN-karkas is de sleutel tot duurzaamheid van uw banden. U verkrijgt een maximale levensduur dankzij de herprofilering en de vernieuwing.

Hij beantwoordt aan al uw gebruiksvereisten

Hij beantwoordt aan een duidelijk omschreven lastenboek in functie van het gebruik ervan en van de omstandigheden waarmee hij tijdens zijn volledige levensduur te kampen gaat krijgen. Van bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de technische vereisten inzake herprofilering en vernieuwing.

Hij garandeert

  • De herprofileerbaarheid, dankzij een regelmatige laag onderrubber, zowel voor nieuwe MICHELIN-vrachtwagenbanden als voor MICHELIN Remix®.
  • De meeste nieuwe producten van MICHELIN die worden verkocht zijn vernieuwbaar.